Server Backup Agent installeren onder CentOS/Redhat Linux


Volg onderstaande stappen om de Backup Agent te installeren onder CentOS of Redhat Linux.

Voer onderstaande commando's uit via SSH:

echo "[r1soft]" > /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "name=R1Soft Repository Server" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "baseurl=http://repo.r1soft.com/yum/stable/\$basearch/" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "enabled=1" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "gpgcheck=0" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo
yum install -y serverbackup-enterprise-agent kernel-devel

De backup software is nu geinstalleerd op de Linux server. Voer nu onderstaande commando's uit om de software juist te configureren.

LET OP: wijzig s24.backupit.nl in onderstaand voorbeeld met de server naam zoals vermeld in de mail "Mihos.net Server Backup account gegevens" en/of op my.mihos.net.

r1soft-setup --get-key https://s24.backupit.nl
service cdp-agent restart

De backup software is nu succesvol geinstalleerd en geconfigureerd.

TIP: Zorg er voor dat poort 1167 (TCP) open staat in de Linux firewall vanaf range 109.237.223.0/24, anders kan de backup software niet communiceren met de Mihos.net backup servers.

Gemiddelde beoordeling: 5 (3 Stemmen)