Server Backup Agent installeren onder Debian/Ubuntu Linux


Volg onderstaande stappen om de Server Backup Agent te installeren onder Debian of Ubuntu Linux.

Voer onderstaande commando's uit via SSH om de software te installeren:

echo deb http://repo.r1soft.com/apt stable main >> /etc/apt/sources.list

wget http://repo.r1soft.com/r1soft.asc

apt-key add r1soft.asc

apt-get update

apt-get install serverbackup-enterprise-agent

apt-get install linux-headers-´uname -r´

De backup software is nu geinstalleerd op de Linux server. Voer nu onderstaande commando's uit om de backup software correct te configureren.

r1soft-setup --get-key https://s24.backupit.nl

/etc/init.d/cdp-agent restart

De backup software is nu succesvol geinstalleerd en geconfigureerd. Zorg er voor dat poort 1167 (TCP) open staat in de Linux firewall, anders kan de backup software niet communiceren met de Mihos.net backup servers.

Gemiddelde beoordeling: 3 (2 Stemmen)