Cloud storage mounten als map onder Linux met SSHFS


Onder Linux kan je een cloud storage account via SFTP mounten als lokale map. 

1. Installeer SSHFS. Onder CentOS doe je dat met commando fuse-sshfs en onder Debian/Ubuntu met apt-get install sshfs

2. Maak op je server de map aan die we gaan koppelen met de cloud storage, bijvoorbeeld met: mkdir /mnt/cloudstorage

3. Koppel nu de map /mnt/cloudstorage met het Mihos.net Cloud Storage account met commando:

sshfs gebruikersnaam@hostnaam:/drive /mnt/cloudstorage -o allow_other

Vervang gebruikersnaam en hostnaam met de Mihos.net Cloud Storage account gegevens.

Zie voor alle opties van SSHFS handleiding: https://linux.die.net/man/1/sshfs 

Gemiddelde beoordeling: 5 (3 Stemmen)