502 Bad Gateway; upstream sent too big header


Een Magento 2 installatie de melding geeft in de browser "502 Bad Gateway" en in de Apache/NGINX error_log: "upstream sent too big header while reading response header".

Dit los je op door onderstaande regels:

fastcgi_buffers 16 32k; 
fastcgi_buffer_size 64k;
proxy_buffers 8 16k; 
proxy_buffer_size 32k;

Toe te voegen in Plesk aan additional NGINX directives:

Plesk > klik op het domein > klik op Apache/NGINX settings en scroll naar beneden naar Additional NGINX directives.

Gemiddelde beoordeling: 5 (1 Stem)