Magento 2 template


Via my.mihos.net kan je een server aanmaken die automatisch geinstalleerd wordt met CentOS Linux 7 + Varnish + Magento 2. Op deze pagina leggen we de technische configuratie uit, zodat je weet hoe en waar je wijzigingen kan maken.

SSH
Je kan op de server inloggen met SSH. We raden aan in te loggen met de gebruikersnaam mag_ftp. De eigenaar van de Magento 2 bestanden moet namelijk mag_ftp zijn en blijven voor correcte werking van Magento 2. Door in te loggen als mag_ftp hoef je na wijzigingen niet telkens de rechten te resetten. Dat zou bijvoorbeeld wel moeten als je onder de root gebruiker gaat werken.

MariaDB (MySQL)
Magento slaat zijn gegevens op in MariaDB. Hiervoor is MariaDB op de server geinstalleerd. De login gegevens van MySQL vind je in dit bestand:
/root/.mysql_login

MySQL configuratie:
/etc/my.cnf.d/zzz.cnf

PHPMyAdmin
Je kan online de database bewerken en beheren via PHPMyAdmin. Te bereiken via http://server-ip-hier/mhs_pma 

Login met de login gegevens uit de oplever mail.

FTP server
Er is een FTP server geinstalleerd (vsftpd) om de Magento bestanden te bewerken, of bestanden toe te voegen aan de website.

FTP server: VPS IP-adres
FTP gebruikersnaam: mag_ftp
FTP wachtwoord: gelijk aan SSH wachtwoord (zie mail met login gegevens)
FTP poort: 21
FTP mode: actief

Apache, Varnish, PHP-FPM
Apache 2.4, Varnish 4 en PHP 7.1 zijn geinstalleerd om Magento 2 te kunnen draaien.

Apache algemene configuratie:
/etc/httpd/conf/httpd.conf

PHP algemene configuratie:
/etc/php.ini

Configuratie bestanden van ingeladen PHP modules:
/etc/php.d

PHP OPcache is ingesteld op 30 seconden. Configuratie bestand:
/etc/php.d/10-opcache.ini

PHP draait onder de gebruiker mag_ftp en groep mag_ftp. Alle Magento 2 bestanden moeten daarom de eigenaar en groep mag_ftp hebben en houden. Anders krijg je permissie fouten.

Per ongeluk bestanden gewijzigd/geupload onder de root gebruiker? Met onderstaande twee commando's herstel je de rechten naar de mag_ftp gebruiker:

chown -R mag_ftp:mag_ftp /home/mag_ftp/www
chmod -R 755 /home/mag_ftp/www

Na een wijziging van Apache en/of PHP moet je deze services herstarten via SSH om de veranderingen te zien:

service httpd restart ; service php-fpm restart ; service varnish restart

Magento 2
Magento is geinstalleerd in map:
/home/mag_ftp/www

Magento configuratie bestand:
/home/mag_ftp/www/app/etc/env.php

Er zijn 3 cronjobs aangemaakt om automatisch elke minuut alle Magento achtergrond taken uit te voeren. In te zien en te wijzigen met onderstaand commando in SSH onder gebruiker root:
crontab -e

Firewall
iptables firewall is geconfigureerd met basis regels, waarin poort 20, 21, 22, 80 en 443 openstaan. De rest is gesloten. We raden aan poort 22 alleen beschikbaar te maken voor je eigen IP adres.

De firewall configuratie is aan te passen in bestand:
/root/tools/firewall.sh

Na wijziging kan je de nieuwe configuratie activeren door hetzelfde bestand uit te voeren:
/root/tools/firewall.sh

Na reboot zal de firewall automatisch opgestart worden.

Updates
De server is geconfigureerd om elke nacht automatisch alle beschikbare OS updates te installeren. Hiervoor is een cronjob aangemaakt.

SSL ondersteuning
Om een Let's Encrypt SSL certificaat te installeren voor de webshop, voer onderstaande 2 commando's uit in SSH. Dit kan overigens pas zodra de domeinnaam ook daadwerkelijk naar de Magento VPS verwijst.

certbot certonly --webroot -d webshopnaam.nl,www.webshopnaam.nl
service nginx restart

Liever een Comodo Standard of EV certificaat? Neem contact op met support en wij regelen de aanvraag en installatie.

Gemiddelde beoordeling: 5 (1 Stem)