Nextcloud template


Via my.mihos.net kan je een server aanmaken die automatisch geinstalleerd wordt met Linux distributie naar keuze + Nextcloud. Op deze pagina leggen we de technische configuratie uit, zodat je weet hoe en waar je wijzigingen kan maken.

MariaDB (MySQL)
Nextcloud slaat zijn gegevens op in MariaDB. Hiervoor is MariaDB op de server geinstalleerd. De login gegevens van MySQL vind je in dit bestand:
/root/.mysql_login

De Nextcloud database configuratie staat in dit bestand:
/var/www/html/config/config.php

MySQL configuratie:
/etc/my.cnf.d/zzz.cnf

Apache & PHP
Apache, mod_ssl en PHP 7 zijn geinstalleerd om Nextcloud te kunnen draaien.

Apache algemene configuratie:
/etc/httpd/conf/httpd.conf

Apache module configuratie bestanden staan in map:
/etc/httpd/conf.d/

PHP algemene configuratie:
/etc/php.ini

PHP module configuratie bestanden staan in map:
/etc/php.d

PHP draait onder de gebruiker php-fpm en groep php-fpm.

Na een wijziging van Apache en/of PHP moet je beide services herstarten via SSH:
service httpd restart
service php-fpm restart

Nextcloud
Nextcloud is geinstalleerd in map:
/var/www/html

Nextcloud configuratie bestand:
/var/www/html/config/config.php

Er is een cronjob aangemaakt om automatisch elke 15 minuten alle Nextcloud achtergrond taken uit te voeren. In te zien en op te vragen via:
crontab -e

Firewall
iptables firewall is geconfigureerd met basis regels, waarin poort 22, 80 en 443 openstaan. De rest is gesloten. 

De firewall configuratie is aan te passen in bestand:
/root/tools/firewall.sh

Na wijziging kan je de nieuwe configuratie activeren door hetzelfde bestand uit te voeren:
/root/tools/firewall.sh

Updates
De server is geconfigureerd om elke nacht automatisch alle beschikbare OS updates te installeren. Nextcloud kan worden geupdate via de Nextcloud webinterface.

De regels staan hiervoor in crontab, te wijzigen via:
crontab -e

Gemiddelde beoordeling: 5 (1 Stem)