Composer installeren onder Plesk


Om composer te gebruiken voor een domeinnaam in Plesk, login met de FTP gegevens van dat domein op SSH.

Zorg er voor dat SSH toegang voor de gebruiker in Plesk aan staat:
1. Login op Plesk.
2. Ga naar de domeinnaam en klik op Web Hosting Access
3. Bij de optie Access to the server over SSH moet staan: /bin/bash

Voer onderstaande commando's in SSH uit:

wget https://getcomposer.org/installer -O composer-installer
php composer-installer
mkdir bin ; mv composer.phar bin/composer

Je hebt nu composer geinstalleerd onder deze domeinnaam/gebruiker! Als je composer intypt zal je nu deze output krijgen:

[admin@server ~]$ composer
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ ´__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.6.5 2018-05-04 11:44:59

Usage:
 command [options] [arguments]
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)