Plesk: PHP versie wijzigen van SSH gebruiker


Om de PHP versie te wijzigen waarmee een FTP/SSH gebruiker in Plesk werkt, voer onderstaande stappen via SSH uit:

1. Login met de SSH gebruiker waarvan je de PHP versie wilt wijzigen.

2. Voer onderstaande regels per regel in en druk op Enter na elke regel. Wijzig 7.3 op de eerste regel naar andere versie, zoals 7.1, indien gewenst.

echo "alias php='/opt/plesk/php/7.3/bin/php'" >> ~/.bashrc
echo "if [ -f ~/.bashrc ]; then" >> ~/.bash_profile
echo ". ~/.bashrc" >> ~/.bash_profile
echo "fi" >> ~/.bash_profile

3. Als je nu php -v ingeeft, zal daar de nieuw ingestelde PHP versie op reageren. In bovenstaand voorbeeld hebben we er PHP 7.3 van gemaakt. 

php -v
PHP 7.3.3 (cli) (built: Mar 11 2019 11:13:24) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)