Gzip compressie inschakelen


Zo schakel je gzip compressie aan voor een website in Plesk.

1. Login op Plesk.

2. Ga naar een subscription.

3. Klik op Websites & Domains.

4. Klik op een website.

5. Klik op Web Server Settings.

6. Geef bij Additional directives for HTTP op:

SetOutputFilter DEFLATE

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 2 weeks"
ExpiresByType image/jpeg "access 2 weeks"
ExpiresByType image/gif "access 2 weeks"
ExpiresByType image/png "access 2 weeks"
ExpiresByType text/css "access 2 weeks"
ExpiresByType text/html "access 2 weeks"
ExpiresByType application/pdf "access 2 weeks"
ExpiresByType text/x-javascript "access 2 weeks"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 2 weeks"
ExpiresByType image/x-icon "access 2 weeks"
ExpiresDefault "access 2 weeks"
</IfModule>
Gemiddelde beoordeling: 1 (1 Stem)