NGINX + Plesk: expire time wordt genegeerd


Het is in Plesk mogelijk onder "Additional NGINX directives" afwijkende NGINX instellingen op te geven. Zo kan je bijvoorbeeld de expire time instellen voor bestanden die NGINX aanbiedt.

location ~* \.(png|jpg|css)$ {
expires 7d;
}

Het is mogelijk dat deze opgegeven afwijkende instellingen niet werken voor bepaalde extensies, bijvoorbeeld .jpg. Verwijder hiervoor de jpg extensie uit de lijst bij "Serve static files directly by nginx".

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)