Shopware 5 installeren via composer


Volg onderstaande stappen om Shopware 5 te installeren op een Shopware VPS met Plesk via composer.

1. Zorg er voor dat je de Quick Start stappen hebt uitgevoerd (domein toevoegen in Plesk, database aanmaken).

2. Login op SSH met de gebruiker van de subscription/domeinnaam (zie de Quick Start, stap 1.3 en 1.4)

3. Voer onderstaand commando uit om de meest recente Shopware 5 bestanden te downloaden:

rm -rf httpdocs ; /opt/plesk/php/7.4/bin/php /usr/lib64/plesk-9.0/composer.phar create-project shopware/composer-project httpdocs/pub --no-interaction --stability=dev

4. Ga nu naar de home directory van je Shopware 5 installatie:

cd httpdocs/pub

5. Installeer vervolgens Shopware 5 met onderstaand commando.  

cd ~/httpdocs/pub ; ./app/bin/install.sh

6. De Shopware 5 installatie is gereed!

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)