Python 3.6 installeren op CentOS Linux 7


Voer onderstaande commando's uit om Python 3.6 te installeren onder CentOS Linux 7:

yum install -y python36

Hierna kan je Python 2.7 aanroepen via:

python
of
/usr/bin/python2

En Python 3.6 via:

/usr/bin/python3.6

Om via commando python standaard 3.6 aan te roepen, ipv 2.7:

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2 50
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6 60
alternatives --config python
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)