AddTrust External CA Root: ertificate has expired


Het CA root certificaat van AddTrust is verlopen, met als gevolg dat sommige Linux machines niet meer kunnen verbinden met hosts die nog een dergelijk certificaat gebruiken in de SSL chain.

Workaround  voor CentOS Linux 7:

# trust dump --filter "pkcs11:id=%AD%BD%98%7A%34%B4%26%F7%FA%C4%26%54%EF%03%BD%E0%24%CB%54%1A;type=cert" > /etc/pki/ca-trust/source/blacklist/addtrust-external-root.p11-kit
# update-ca-trust extract
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)