Magento 2 installeren via composer


Volg onderstaande stappen om Magento te installeren op een Magento 2 VPS met Plesk via composer..

1. Zorg er voor dat je de Quick Start stappen hebt uitgevoerd (domein toevoegen in Plesk, database aanmaken).

2. Login op SSH met de gebruiker van de subscription/domeinnaam (zie de Quick Start, stap 1.3 en 1.4)

3. Voer onderstaand commando uit om de meest recente Magento 2 bestanden te downloaden:

rm -rf httpdocs ; /opt/plesk/php/7.4/bin/php /usr/lib64/plesk-9.0/composer.phar create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition httpdocs

4. Ga nu naar de home directory van je Magento installatie:

cd httpdocs

5. Installeer vervolgens Magento 2 met onderstaand commando.  Pas wel https://mijnwebshop.nl aan met je eigen domeinnaam. Idem voor het database wachtwoord.

cd ~/httpdocs ; /opt/plesk/php/7.4/bin/php bin/magento setup:install --base-url=https://mijnwebshop.nl --db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=DB_PASSWORD --admin-firstname=admin --admin-lastname=admin --admin-email=admin@admin.com --admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US --currency=EUR --timezone=Europe/Amsterdam --use-rewrites=1 --backend-frontname=mgadmin

 6. Installeer de cronjob:

cd ~/httpdocs ; /opt/plesk/php/7.4/bin/php bin/magento cron:install

7. Je kan nu inloggen op de Magento backend via /mgadmin. Standaard staat 2FA aan. Als je dat tijdens ontwikkelen uit wilt zetten, volg dan dit FAQ artikel.

Gemiddelde beoordeling: 5 (1 Stem)